กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11 -14 กันยายน 2549

qainovt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้มีการปรับกำหนดการใหม่อย่างไม่เป็นทางการ

             

           ผู้ประสานงานของคณะผู้ประเมิน คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กรุณาแจ้ง กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 11-14 กันยายน 2549 (คลิก)

 

     ทั้งนี้ได้มีการปรับกำหนดการใหม่อย่างไม่เป็นทางการ

           โดยในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป จะเป็นการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด จังหวัดตาก

            ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกหน่วยงาน  ศึกษากำหนดการข้างต้นเพื่อประโยชน์ในเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA Innovationความเห็น (0)