ที่บ้านดิฉันจะมีผึ้งหลวงมาเกาะที่ต้นนนทรีย์ปีละครั้ง     ผึ้งตัวใหญ่มากและเกาะที่กิ่งเดิม   ที่เดิม   อาจจะเลื่อนออกไปบ้าง    ปีนี้ผึ้งมาช้าแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผึ้งก็มาเกาะเหมือนเดิม     มีคนจ้องจะเอาน้ำผึ้งแต่ครอบครัวเราห้ามไว้    เป็นเช่นนี้มาห้าปี   เราภูมิใจเพราะใครๆก็บอกว่าจะมีโชค     แต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ

เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันเห็นตัวเงินตัวทองสองตัวห่างกันประมาณหนึ่งสัปดาห์    ตัวแรกใหญ่มากๆเหมือนจรเข้เรื้อยเข้าโพรงที่หน้าบ้าน    อีกตัวจะเล็กกว่าเลื้อยเข้าบ้านและเข้าโพรงใต้บ้าน

เคยอ่านแต่หนังสือพิมพ์ที่มีตัวเงินตัวทองเข้าสภา    ดิฉันไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือร้ายแต่คิดว่าคงเป็นไปตามกรรมที่บ้านค่อนข้างรกและมีไม้ใหญ่มากทำให้สัตว์มาอาศัยหาอาหารเลี้ยงชีพ

เรื่องของโชคหรือเคราะห์ดิฉันไม่ทราบจริงๆ     คงพยายามอย่าทำบาปน่าจะช่วยได้นะคะ