ธรรมจากต้นไม้”6  กิเลส

<p></p><p>          กิเลส    ย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญา</p><p>              กิเลส    อาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้า</p><p>                  กิเลส    ย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                    กิเลส    ย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>               เป็นหนึ่งธรรมคำสอน ของ หลวงปู่ชา สุภท.โทอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นธรรมคำสอนที่ติดอยู่ตามต้นไม้ภายในวัด จึงนำมาฝากพี่น้องชาว KM ประจำวันหยุดสุดสัปดาห์            </p><p>ขอบคุณครับ            </p><p>อุทัย   อันพิมพ์           </p><p> 20 สิงหาคม 2549</p>