ดิฉันมอบรองศิริชัยมาดูแลเรื่องศูนย์รายได้ให้เป็นรูปธรรม    ไม่มีเรื่องรั่วไหลเพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเงินมาใช้จ่าย    รองนัดส่วนที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาและกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน    ทั้งจากตึกผู้ป่วย   การเงิน   ห้องบัตร  ไอที  งานข้อมูล   เรามีข้อตกลงที่จะร่วมกันใส่ ข้อมูลให้ครบถ้วน    หมอต่อสงสัยว่าคนไข้ที่มีเบาหวานแต่รับไว้ด้วยโรคอื่นๆทำไมต้องใส่โรคด้วย

เราสรุปที่จะทำตามมาตรฐานเพราะระบบคงมีการคิดมาอย่างดีแล้ว     แพทย์จะใส่โรคให้ครบ

หมอนภาแนะนำให้หมอชยนันท์มาช่วยงานเพราะเข้าใจระบบและเข้าใจหมอและการcode โรค    ดิฉันคงต้องหาตัวช่วยหลายคนเช่นหมอก้อง น้องรักของหมอรุจนีมาช่วยงานนี้เพื่อคุณสุริวรรณ์จะได้ไม่เหนื่อยเกินไปค่ะ

ดิฉันขอฝากให้ทุกตึกดูแลเรื่องนี้ให้เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนค่ะ     แล้วเราจะช่วยตัวเองได้ค่ะ