สมัยก่อนได้ยินเพลง "เด็กเอ๋ย เด็กดี" บ่อยๆ ตามสถานีวิทยุ โดยเฉพาะของกรมประชาสัมพันธ์ แล้วหายไปนาน

   เดี๋ยวนี้เพลงนี้กลับมาอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ แล้วครับ

   อยากให้ผู้ใหญ่ร้องเพลงนี้กันบ้าง และพยายามทำความเข้าใจในความหมายของเพลงบ้างนะครับ..

 

เด็กเอ๋ย เด็กดี

 
  

เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ำ)

หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง  รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่  วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน 
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด  ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ 
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
  เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ..
   
หมายเหตุ : ใช้เทคนิค ตารางซ้อนตาราง โดยตารางใน เป็น Transparent Table หรือตารางใสสำหรับใส่ตัวหนึ่งสือที่เป็นเนื้อเพลง ครับ
     
  เด็กเอ๋ย เด็กดี  
     

 โหลดฟังเพลง

จาก http://school.obec.go.th/phoodindang/song/dekdee.mp3

 

จาก http://www.rongyang.dalir.net/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=3