การจัดตลาดนัดความรู้ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2549 กำหนดจัดที่ อบต.พะโต๊ะ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอให้คุณกิจทั้งหลาย นำเสนอผลการดำเนินการของวงตัวเอง ภายให้วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดร่วมกัน ด้วยความรู้สึกของความสำเร็จ ละทิ้งปัญหา และความค้างคาใจในการปฏิบัติงาน ลองมาฟังความสำเร็จเล็ก ๆ ของแต่ละคน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จใหญ่ ในระดับกลุ่ม องค์กร ประเด็นของการ ลปรร. ในแต่ละกลุ่มจะไม่ตกหกหล่นด้วยฝีมือคุณลิขิต และขุดคุ้ยโดยคุณอำนวย

        ขอเชิญพี่ เพื่อนพ้องผู้มีส่วนร่วมทุกหน่วยงานเข้า ลปรร.กันน่ะค่ะ