ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายของประเทศไทย : น้อยไปหน่อยนะ

Archanwell

         วันนี้ ไปรื้อค้นห้องทำงาน เจอบันทึกของบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มธ. ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ แจ้งให้ทราบว่า ได้รับรายงานผลการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายและกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรายงานนี้จัดทำโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

          รายงานนี้สรุปผลว่า ผู้ทำรายงานได้พบงานในลักษณะดังกล่าวจำนวน ๑,๕๔๒ เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) ๓๗๘ เรื่องจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒) ๑๕๘ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๓) ๓๒๗ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๔) ๑๖๓ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (๕) ๑๕ เรื่องจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (๖) ๒๘ เรื่อง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (๗) ๑๕๓ เรื่อง จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๘) ๑๗๑ เรื่อง จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๙) ๑๓๐ เรื่อง จากคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ (๑๐) ๑๙ เรื่องจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      สงสัยนักว่า เรามีงานค้นคว้าด้านกฎหมายที่ตอบทุกปัญหากฎหมายที่เกิดในประเทศไทยหรือไม่ ? น่าจะมีใครสักคนที่มาช่วยศึกษาหาคำตอบตรงนี้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน archanwell#her way

คำสำคัญ (Tags)#งานวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมาย#งานวิจัยด้านกฎหมาย

หมายเลขบันทึก: 45501, เขียน: 20 Aug 2006 @ 19:29 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)