ฉันเคยอ่านนิยามความรักมามากมายล้วนแล้วแต่เป้นสิ่งที่ดีและทำให้มีความสุขใจหากเราได้ค้นพบกับความรักจริง แต่สำหรับฉันแล้วคำว่ารักมันเป็นเพียงอาการของคนสองคนที่แล้วแต่ว่าจะแสดงออกอย่างไรบางครั้งอาจมีมากกว่าควมามรู้สึกดี ๆ แต่ไม่รู้เลยว่าภายใต้ความรู้สึกดี ๆ นั้นมันซ่อนอะไรอยู่  หากมองแบบผิวเผิน มันอาจทำให้เราสุขใจแต่ก็อย่างว่าความรักมันมีหลายรูปแบบ  เพื่อน  พอ่ แม่ ลูก หรือมากกว่านั้น  ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนมันในรูปแบบใดและสัมผัสกับมันได้มากเพียงใด  ไม่มีใครบอกได้หรอกว่ารักที่แท้จริงคืดอะไรเพราะรักไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างเดียว  แต่บางครั้งมันก็เป็นตัวก่อเหตุให้เราทุกข์ได้เช้นกัน

        ความรักมันก็เป็นเหมือนดาบสองคม  ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงคมดาบด้านใดด้านหนึ่งของมันได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้การประคองดาบเล่มนั้นไว้ให้นานแค่ใหนแล้วให้ตัวเราเองบาดเจ็บน้อยที่สุด