การอบรม คอมพิวเตอร์หลักสูตร Business Intelligent

Business Intelligent

ในระหว่างวันที่ 26 - 30 ก.ย.2548 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Business Intelligent ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับ

- Microsoft SQL Server

- Microsoft IIS

- Microsoft.NET

- Microsoft Analysis Manager

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรมขึ้นเนื่องในโอกาสที่จัดซื้อซอฟต์แวร์ของบริษัท Xybermatik หลักสูตรนี้นับว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นที่สุดที่ผมเคยอบรมมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนไอทีความเห็น (0)