เนื่องด้วยจะมีการประชุมสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕ ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ศกนี้

    ในการนี้ ทางสกศ. อนุญาตให้เชิญบุคคลที่มีความรู้ทางวิชาการ เพื่อเป็นผู้ช่วย ในการเขียนโครงร่างเอกสารการถ่ายทอดความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย (beeman) 1 ท่าน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครได้ครับ โดยแสดงความจำนง ในข้อคิดเห็นนะครับ

   หากเป็นสุภาพสตรี ควรมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร นะครับ

   หากอยู่ต่างจังหวัด จะมีค่าพาหนะ (รถทัวร์หรือรถไฟ) และเข้าพักที่โรงแรมรอยัลซิตี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2549  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

   ขอบคุณล่วงหน้าครับ