ตามรอยกวีฝีมือเยี่ยมแห่งกาฬสินธุ์ สวัสดิ์ ศิริคุปต์ กับความมานะพยายามแต่งกลอนเฉลิมพระเกียรติกว่า ร้อยสำนวน-ร้อยลีลา

    เมื่อเอ่ยถึงชื่อของสวัสดิ์ ศิริคุปต์ ในเวลานี้คงมีน้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อนี้ แต่หากย้อยกลับไปเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา บนหน้าปัทม์วิทยุ FM102.25 มศว. มหาสารคาม กับรายการวิทยุรอยฝัน ชื่อนี้ คือชื่อของกวีฝีมือเยี่ยมของชาวกาฬสินธุ์ครับ

    ท่านแต่งบทกวีเทอดพระเกียรติ ส่งเข้าประกวดในรายการนี้ในวันเกษียณอายุของท่าน งานอดิเรกยามว่างที่มีคุณค่าในวันวาน กับการพยายามแต่งบทประพันธ์หลากหลายประเภท ทั้งการรวบรวมข้อมูลมาร้อยเรียงตามฉันทลักษณ์

ตัวอย่างผลงานประเภทต่างๆ อาทิ
1) (กาพย์สุรางคนางค์ 28)

2) (อีทิสังฉันท์20)

3) (อีทิสังฉันท์20)

4) (ปัฐยาวัตตฉันท์ 16)

5) (กลอนหก)

6) (กาพย์ห่อโคลง )

7) ( โตฎกฉันท์ 12 )

8) (อินทรวิเชียรฉันท์ 11 )

9) (สัทธราฉันท์ 21)

10) (กมลฉันท์ 12)

11) (ร่ายยาว)

12) (กาพย์ฉบัง 16)

13) (วิชชุมมาลาฉันท์ 8)

14) (วสันตดิลกฉันท์ 14)

15) (สาลินีฉันท์ 11)

16) (ภุชงคประยาตฉันท์ 12)

17) (อุปัฎฐิตาฉันท์ 11)

18) (รุมมวดีฉันท์ 10)

19) (วังสัฎฐฉันท์ 12)

20) (อินทรลิลตาฉันท์ 11)

21 ...... ฯลฯ

สำหรับผู้สนใจสำนวนกลอนกว่าร้อยสำนวน สามารถคลิกไปอ่านได้ที่บล็อก กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

ปัจจุบันนี้ คุณสวัสดิ์ ศิริคุปต์ ท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว เหลือแต่ผลงานที่ถูกนำมาเผยแพร่ในที่นี้ 

 สถิติจำนวนผู้เข้าชมบล็อก กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต ในช่วงที่ผ่านมา

 

Last 20 DaysUnique Visitors
  06 Aug, Sun    4  
  07 Aug, Mon    10  
  08 Aug, Tue    15  
  09 Aug, Wed    29  
  10 Aug, Thu    29  
  11 Aug, Fri    18  
  12 Aug, Sat    14  
  13 Aug, Sun    8  
  14 Aug, Mon    31  
  15 Aug, Tue    29  
  16 Aug, Wed    32  
  17 Aug, Thu    39  
  18 Aug, Fri    23  
  19 Aug, Sat    18  
  20 Aug, Sun    7  

 

 

 

 และต่้อจากนี้ คือข้อความที่คุณสวัสดิ์ ได้เขียนไว้ในหนังสือรวบรวมบทร้อยกรองของท่านครับ

   “คืนหนึ่งของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๓  เวลาประมาณ ๓ ทุ่มเศษ เปิดวิทยุ เอฟ เอ็มฟังได้ยินรายการรอยฝันของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแต่งกลอนและร้อยกรองประเภทต่างๆ กำหนดความยาวประมาณ 4 บท โดยที่มีใจรักในการแต่งกลอนเป็นทุนอยู่แล้ว จึงแต่งส่งไปออกรายการตั้งแต่นั้นเสมอมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนม์ครบ 36 พรรษา ทางรายการรอยฝันได้จัดประกวดกลอนเฉลิมพระเกียรติตลอดปี และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม์ครบ ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดประกวดกลอนเฉลิมพระเกียรติ คนหนึ่งจะส่งกี่สำนวนก็ได้ ได้แต่งส่งไปประกวดด้วย แต่เพื่อมิให้กลอนส่งเข้าประกวดของตัวเองมีมากเกินไป จึงได้ฝึกแต่งร้อยกรอง   ประเภทอื่นๆ คือ โคลงสี่สุภาพ กาพย์ ร่ายและฉันท์ที่ไม่เคยฝึกแต่งมาก่อนไปร่วมรายการ..”

    “ร้อยกรองทุกประเภทที่ส่งไป เมื่อนำออกอากาศผู้ดำเนินรายการมักให้เกียรติยกย่องผู้แต่งเสมอมาว่า เป็นกวีฝีมือเยี่ยม คำร้อยกรองใช้เป็นแบบอย่างของการแต่งได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ในการสอนวิชาร้อยกรอง และคลุกคลีอยู่กับรายการรอยฝันมาเป็นเวลานานปี ยังไม่เคยพบผู้ใดแต่งได้ดีกว่า ดังนี้ เป็นต้น  (บันทึกเทปไว้) ในการนี้ได้มอบหนังสือ “ชื่อนั้นฉันใด” ซึ่งเป็นชื่อตัวละครในวรรณคดีที่ผู้ดำเนินรายการพิมพ์จำหน่ายให้แก่ผู้แต่ง 1 เล่ม เขียนมอบเป็นคำยกย่องไว้ ทั้งเคยขอให้ช่วยวิจารณ์ฉันท์และกาพย์ที่มีผู้แต่งส่งเข้ารายการ โดยบอกว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้ผู้แต่งรู้สึกตะขิดตะขวงใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้นำคำร้อยกรองในรวมบทร้อยกรอง เล่ม 1 ของผู้แต่งไปออกอากาศในรายการอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนกลอนประกวดเฉลิมพระเกียรติฯ ปรากฏว่า กลอนของผู้แต่งได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศทั้ง 2 ครั้ง สำนวนแรกได้รับรางวัลเงินสด ๑,๐๐๐ บาท สำนวนหลังได้รับเกียติบัตรพร้อมเงินสด ๑,๕๐๐ บาท”

    “ แม้จะได้รับคำยกย่องและชนะเลิศประกวดกลอนเฉลิมพระเกียรติฯก็ตาม  แต่ในความรู้สึกของผู้แต่งเองยังเห็นว่า คำร้อยกรองของตนเป็นเพียงร้อยกรองประเภทดาดๆพื้นๆเท่านั้น ต้องปรับปรุงอีกมากจึงสมควรได้ชื่อว่าเป็นกวีฝีมือเยี่ยม ซึ่งผู้แต่งก็ยากที่จะทำได้  เพราะจำกัดด้วยความรู้และขาดพรสวรรค์ การได้รับคำยกย่องและชนะเลิศประกวดกลอนเฉลิมพระเกียติฯ ก็คงจะเป็นดังนัยข้อความตอนหนึ่งในหนังสือหิโตปเทศที่กล่าวไว้ว่า “ ….. ในแดนอันไร้รุกชาติ  ชั้นแต่ต้นละหุ่งก็ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ใหญ่”.  นั่นเอง..”

สวัสดิ์ ศิริคุปต์

รางวัลชนะเลิศกลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ รายการรอยฝัน

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๓๔

    พระทรงเป็นเจ้าฟ้าศาสตราจารย์
ทรงเชี่ยวชาญกาพย์กลอนอักษรศิลป์
ทั้งสันทัดถนัดงานศิลปิน
ทรงเป็นปิ่นอีกมากหลากวิชา
    ทรงมีพระราชปณิธาน
ที่ทรงงานสืบชาติศาสนา
พระทัยใฝ่พิพัฒน์รัฐสีมา
เพื่อไพร่ฟ้าพ้นทุกข์สุขทวี
    ปวงพสกนิกรนั้นเหมือนคันฉ่อง
เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญเจริญศรี
บอกบ่งถึงซึ่งความรักความภักดี
บารมีพระแผ่เย็นเช่นแสงจันทร์
    สรวมเดชะพระศรีรัตนตรัย
และเทพไท้ทุกแหล่งหล้ามาสังสรรค์
ในฤกษ์งามสามสิบหกพระชนม์พรรษ์
ขอให้พระองค์นั้นทรงพระเจริญฯ

สำนวนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกลอนเทิดพระเกียรติสมเด็จแม่แห่งชาติ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๓๕

    ครบพรรษาห้ารอบพระนักษัตร
นารีรัตน์ราชินีศรีสยาม
พระผู้ทรงมากมีความดีงาม
ยังแต่ความสุขสมรมณีย์

    พระเปรียบกลต้นโพธิ์ที่โตใหญ่
แผ่กิ่งใบบังแสงสุริย์สี
ทั่วดินแดนแผ่นพื้นปถพี
ทั้งธานีภูผาชลาลัย

    พระเปรียบปานมารดรอาทรบุตร
มิเคยสุดสิ้นลงที่ตรงไหน
ทุกถิ่นที่มีเหตุเกิดเภทภัย
พระการุญแผ่ไปไม่ลดรา 

    พระริเริ่มเสริมประชาสารพัด
เพื่อบำบัดความทุกข์ที่รุกหา
เช่นอาชีพรีบช่วยด้วยนำพา
ฝึกวิชาเชิงช่างไม่ว่างงาน

    พระมหากรุณาธิคุณ
ทรงเจือจุนขจรไกลแพร่ไพศาล
เหรียญบุโรพุทโธเป็นผลภาร
ที่องค์การยิ่งใหญ่ถวายมา

    สรวมเดชะบารมีพระศรีรัตน์
ดลพิพัฒน์สิ่งทรงประสงค์หา
ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าประชา
น้อมวันทาถวายชัยมงคลฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสวัสดิ์ ศิริคุปต์ ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#กวี#กาฬสินธุ์#บทร้อยกรอง#การประพันธ์#kalasin

หมายเลขบันทึก: 45449, เขียน: 20 Aug 2006 @ 12:41 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณที่นำเรื่องดี ๆ มาให้อ่านค่ะ