ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ (มาลินีฉันท์ ๑๕)

พระวิยวชิระพราวพรรณ      สุทธิเฉิดฉัน  อนรรฆค่า
และอธิกรุณะไพร่ฟ้า     เหมือนพระมารดา   วโรดม
พระคุณะผริตะพร่างพรม   มวลประชารม-  ยะภักดี
ทุรคะจะระตะมากมี    ห่อนจะท้อที่   เสด็จไป
ผิวะพะสะกะปะเภทภัย  เนา ณ แห่งไหน   พระนำพา
พระหฤทัยทยะจะห่วงหา   ทรงเสาะมรรคา   เหมาะทำกิน
ศิละปะวิทะยะโสภิณ  สิ่งประเสริฐสิน  บุราณกาล
พระจะทะนุอนุรักษ์งาน   ฝึกประชาชาญ   ขจัดจน
กรณิยะกิจะโสภณ   พาหุเหลือล้น   มิห่อนร้า
ศุภะอภิมหพรรษา    สัฐิเวียนมา   สุมังคัล
พระตริรตนะพิพัฒน์พลัน   ให้พระองค์นั้น  นิรามัย
อธิกะวรนิรัติ์ศัย  ทรงประวงค์ใด  สฤษฏ์เทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิตความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

45444

เขียน

20 Aug 2006 @ 12:19
()

แก้ไข

02 Jun 2012 @ 11:28
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก