อาศิรพจน์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕

  ติดต่อ

    ปวงประชาเปรมปรีดิ์อภิวาท    ณ เบื้องบาทบงสุ์รพระทรงศรี
สมเด็จพระมหาราชินี            ครบสัฐีมงคลพระชนม์พรรษ์

    พระสุดจะประเสริฐเลอเลิศนัก    ทรงเป็นหลักพึ่งพิงเป็นมิ่งขวัญ
ราษฎร์จงรักภักดีอภินันท์            ถ้วนทั่วกันทั้งอยู่ป่าและธานี

    การุณยะพระนั้นเฉกฉันแม่    ที่ดูแลรักบุตรวิสุทธิ์ศรี
ให้สุโขโสภินอยู่กินดี            ห่อนจะมีวันหมดหรือลดไป
ทั่วธานีมีแต่เสียงแซ่ซ้อง        พระเรืองรองจรัสนิรัติ์ศัย
มหกรรมทำกันหนั่นไผท            เฉลิมไท้วาระเฉลิมชนม์

    สรวมเดชะพระศรีรัตนตรัย    แลเทพไท้ฤทธิ์แรงทุกแห่งหน
วันอำไพใหญ่ยิ่งมิ่งมงคล            โปรดบันดลพระอุดมภิรมยา
   

    ทรงเจริญพรรษากว่าร้อยปี    เฉิดฉวีเปล่งปลั่งพระมังสา
ทรงเกษมเปรมสุขทุกทิพา        พร้อมพลานุภาพภิญโญเทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 45447, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลอนเฉลิมพระเกียรติ#พระบรมราชินีนาถ#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์#อาศิรพจน์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)