ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง
นาย ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง (เอ) หลักเมือง

โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๕๗)


โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล (กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้ : ๕๗)

โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554

ศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง

ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

E-mail : lakmuang_s@yahoo.co.th

------------------------------

         โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554 เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มและพัฒนาสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหัวหน้า กศน.ตำบล ในปีงบประมาณ 2554 นี้ จะดำเนินการ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 900 คน รวมทั้งสิ้น 2,700 คน โดยมีระยะเวลาการพัฒนา ได้แก่ รุ่นที่ 1 ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2554  รุ่นที่ 2 ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ระหว่างวันที่ 12 – 17 สิงหาคม 2554  รุ่นที่ 3 ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2554  แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ส่วนดังนี้

         การพัฒนาส่วนที่ 1 เป็นการอบรมทางวิชาการ โดยมีสาระการเรียนรู้     ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบล รวมทั้งสิ้น 13 รายวิชา โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การฟังการบรรยายจากวิทยากร ศึกษาด้วยตนเอง อภิปรายกลุ่ม การทดสอบ และการประเมินจากวิทยากรพี่เลี้ยง เป็นต้น มีระยะเวลาการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 6 วัน 

         การพัฒนาส่วนที่ 2 เป็นการฝึกประสบการณ์ใน กศน.ตำบล ต่างพื้นที่  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ และนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานของ กศน.ตำบล ที่รับผิดชอบ มีระยะเวลาการพัฒนารวมทั้งสิ้น 5 วัน 

         การพัฒนาส่วนที่ 3 เป็นการสัมมนาก่อนจบหลักสูตรและมอบวุฒิบัตร   ผู้ผ่านการพัฒนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีโอกาสรับทราบนโยบายจาก ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กศน. รวมทั้งการนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน กศน.ตำบล จากระดับผู้ปฏิบัติต่อผู้บริหารและนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล

          การพัฒนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2554 มีวิทยากรพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบ วิทยากรพี่เลี้ยง 1 คน ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา 40 คน สถานที่สำหรับการพัฒนาส่วนที่ 1 คือ ค่าลูกเสือเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

          ความคาดหวังของผู้บริหาร กศน. ทุกระดับ คือต้องการให้หัวหน้า   กศน.ตำบล ที่ผ่านการพัฒนามีสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน         ยกระดับจากผู้ปฏิบัติงานมาเป็นผู้มีกระบวนทัศน์ในเชิงการบริหารจัดการ     ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานมืออาชีพในระดับพื้นที่ตำบล.

หมายเลขบันทึก: 453388เขียนเมื่อ 11 สิงหาคม 2011 14:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 13:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี