ได้รับโทรศัพท์จากคุณเอื้อ(ท่านผอ.อัจฉรา)ว่าอยากให้ลองปรึกษากันกับพี่มอมและทีมBloggers เรื่องจัดเวที ลปรร. ในบำราศ ฯโดยเชิญBloggers บำราศฯ ประมาณ 3 คนมาเล่าประสบการณ์ ลปรร.พร้อมทั้งเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมไม่เกิน 50 คน(นึกภาพประชุม KMภาคราชการ) ได้คุยกับพี่มอมแล้ว เห็นด้วย จึงอยากขอความเห็นท่านคอ Blog เดียวกัน (ทั้งในและนอกบำราศฯ)ว่ามีความเห็นกันอย่างไร และอยากให้ช่วยเสนอหัวข้อที่กิ๊บเก๋มาด้วยก็ดีค่ะ