วันนี้ 18 สค49 เวลา 14.00-16.00 น. มีประชุมคณะทำงาน RM ซึ่งเราประชุมกันทุก 2 เดือนประธานคือคุณหมอรุจนี มีผู้ร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยเลขาฯ และตัวแทน PCT และหน่วยงานต่างๆประมาณ 10 คน

ความคาดหวัง

                ติดตามปัญหาและการจัดการความเสี่ยงระดับG, H, I

สิ่งที่ได้เกินความคาดหมาย

               การประชุมมีบรรยากาศการลปรร. เพิ่มมุมมองจากหมอนุ้ย ซึ่งเป็นผู้ที่มากประสบการณ์ด้านRMมาจากรพ.ชุมชนช่วยเติมส่วนที่ทีมเรานึกไม่ถึง ทำให้ภาพการต่อจิกซอของการจัดการความเสี่ยงชัดขึ้นทำให้การอบรมที่วางแผนจะมีขึ้นน่าสนใจ และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

              หมอนุ้ยเป็นpresenterที่ทรงพลังดิฉันเองได้รับพลังนั้น ทั้งที่หลายครั้งปัจจัยขัดขวางความสำเร็จแทรกเข้ามาในความคิดขณะฟัง แต่พลังความจริงจังตั้งใจที่แผ่ออกมาจากหมอนุ้ย หมอรุจ และทีมงาน ก็ช่วยกลบความคิดในแง่ลบ (ที่คิดว่าจะเป็นสิ่งขัดขวางความสำเร็จ)นั้นได้     นี่เองพลังของการ ลปรร.

สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาด

              หมอเข้าประชุมน้อยไปหน่อย มีเพียงหมอนุ้ย และประธาน

สิ่งที่ได้เรียนรู้

             มั่นใจว่าการลปรร. เป็นเครื่องมืออันทรงพลังอันจะนำไปสู่การพัฒนาRM