วันเสาร์ – อาทิตย์นี้ ผมมีนัดกับทีมงาน โครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง ที่ศูนย์วิจัยข้าว ควนกุฎ ซึ่งมีการพัฒนาคุณอำนวยของโครงการฯ ประมาณ 40 คน แต่ผมเพิ่งถูกชักชวนเข้ามาร่วมงาน โดยคำสั่งผู้ว่าราชการฯ ตามบันทึกสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวด้วยกระบวนการ KM ที่ จว.พัทลุง ที่ได้เล่าไปแล้วครั้งหนึ่ง

     วันนั้น (16 ส.ค.2549) ที่ประชุมได้ข้อตกลงอีกเรื่องหนึ่งคือการจัดเสวนาเพื่อค้นหาเครือข่ายด้านต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายการดำเนินงานกันอยู่ในแต่ละภาคส่วน โดยไม่ได้เชื่อประสานกัน ทั้งภาคเอกชน ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเอง เราจึงตกลงกันว่าเราจะค่อย ๆ วาดภาพเครือข่ายต่าง ๆ บทบาท พื้นที่ที่ดำเนินการ ประเด็น รวมถึงความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ โดยการทำ Mapping เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จว.พัทลุง ร่วมกัน ในวันที่ 5-6 กันยายน 2549 เป้าหมายจะเป็นผู้ที่ได้รับการสืบค้นว่ามีการดำเนินงานอยู่ในเครือข่าย/องค์กรต่าง ๆ ประมาณ 40 คน แต่ละคนจะมาเล่าเรื่องของตนเอง จากนั้น ก็จะมีคุณลิขิตคอยบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เราวาดหวังว่าเราจะได้ Road Map ที่จะเดินต่อในห้วงเวลาต่อไป ออกมาด้วยใน 2 วันนั้น

     ผมมีนัดกับ อ.สมคิด  ทองสง และพี่จิระพา  หนูชัย จากโครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง และอ.พล  จันทรวงศ์ จาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง ที่เวทีแห่งนี้ในครั้งนี้ด้วย ก็เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือรูปแบบเวที และตารางเวลาการจัดกิจกรรมการเสวนา เพื่อให้บรรลุผลตามที่วาดหวังในครั้งนี้ ในช่วงเวลา 12.00 น. ของวันนี้ครับ