บอกข่าว ตลาดนัด KM กรมสุขภาพจิต

การถักทอเช่นนี้ เป็น KM อยู่ในตัวของมันเอง - KM Inside the Network

บอกข่าว ตลาดนัด KM กรมสุขภาพจิต

      กรมสุขภาพจิต  จะจัดตลาดนัด KM  กรมสุขภาพจิต   ในวันที่ 22 ส.ค. 49  นี้ ที่ โรงแรมริชมอนด์   นนทบุรี   
กำหนดการมีดังนี้

     8.30-9.00 ลงทะเบียน
     9.00-9.15 เปิดการประชุม โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต
     9.15-9.45  บรรยาย "เป้าหมายและทิศทาง KM กรมสุขภาพจิต ปี 2550"  โดย อธิบดีกรมฯ
     9.45-10.15 บรรยาย "พัฒนาการ KM ของกรมสุขภาพจิต ที่ผ่านมา"  โดย รองอธิบดีกรมฯ
   10.15-10.30 พัก
   10.30-12.00  อภิปราย "ประสบการณ์ KM ของหน่วยงาน : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ"   โดย
  
  1. พญ. ศุภรัตน์   เอกอัศวิน     ผอ. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
  2. คุณณัฏฐญา    พัฒนะวาณิชนันทร์ ผอ. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
  3. คุณคชาภรณ์   เจียนิวัตต์  จาก สสจ. นครสวรรค์
  4. พทญ. วรรณทิมา   เหรียญราชา จาก รพ. ค่ายจิระประวัติ
  5. คุณศรีวิภา   เลี้ยงพันธุ์สกุล  จาก กรมอนามัย
12.00-12.45 พักกลางวัน
12.45-13..30 เปิดโลกกว้างด้วยการชมนิทรรศการ KM ของหน่วยงานต่างๆ

13.30-15.00  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ห้อง
  - ห้อง 1  การสร้างและพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติ  :  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต,  รพ. สวนปรุง, รพ. สราญรมย์, รพ. ศิริราช
  - ห้อง 2  การพัฒนาเทคนโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้  :  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต, สถาบันบำราศนราดูร, กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
  - ห้อง 3  KM กับการพัฒนางานบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย  : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต, รพ. ศรีธัญญา, รพ. พระศรีมหาโพธิ์, รพ. สวนปรุง
  - ห้อง 4 KM กับการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม  : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต, สถาบันราชานุกูล, รพ. จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
15.00-15.30 พัก

15.30-16.30 จาก KS สู่ KM  โดย   ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืด (สคส.
16.30  การมอบรางวัลและพิธีปิดการประชุม  โดย รองอธิบดีกรมฯ

       ผมเอามาแจ้งข่าวเคล้าความสุขของผม     ขอแจกจ่าย เอ็นดอร์ฟิน ไปทั่ววงการ KM     เพราะได้เห็นการถักทอเครือข่าย KM ประเทศไทยในตลาดนัดนี้     การถักทอเช่นนี้ เป็น KM อยู่ในตัวของมันเอง   - KM Inside the Network

วิจารณ์ พานิช
๑๙ สค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#กรมสุขภาพจิต#kmหน่วยงานภาครัฐ#kmภาครัฐ#ตลาดนัดkm

หมายเลขบันทึก: 45278, เขียน: 19 Aug 2006 @ 09:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

     ผมจะไปร่วมเล่าช่วงเช้าด้วยครับ 10.30-12.00 น. คงไปได้เฉพาะช่วงเล่า เพราะมีอีกงานที่กรมส่งเสริมฯครับ

 

เขียนเมื่อ 
ขอร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของการจัดการความรู้ของกรมสุขภาพจิตด้วยครับ