ตั้งใจจะทำกระต๊อบในสวนสักหลัง จะไว้ใช้พักเหนื่อย เข้าห้องน้ำ  วางปุ๋ย วางพันธุ์ไม้ จึงออกแบบให้เป็นห้องขนาด ๓.๐๐ X ๓.๐๐ เมตร จำนวน 2 ห้อง มีห้องน้ำขนาด ๑.๕๐X๑.๕๐ เมตร ติดต่อช่างในท้องถิ่น รับเหมาค่าแรง ๑๘,๐๐๐ บาท วัสดุเราซื้อให้

     ไปกราบพระวัดไชยมงคล ลำพูน ดูฤกษ์ลงเสาเอก ได้ฤกษ์     เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๒๙ น.  จึงขนเสาสำเร็จไปเอาฤกษ์ลงเสาเอก

 

       ขนาดของกระต๊อบ 3.00X6.00 เมตร มีห้องพื้นไม้ยกระดับสูงครึ่งเมตรขนาด3.00X3.00 เมตร และห้องโถงติดพื้น3.00X3.00 เมตร  เสา คสล. ขนาด 5X5 นิ้ว หลังคา โครงสร้างไม้จริงแปรรูป มุงด้วยสังกะสีลอนเล็ก

        ประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้