พบกันเพื่อทบทวน

จุดมุ่งหมายที่เรานัดพบกันก็เนื่องจาก ผอ.อนุสรณ์ ฟูเจริญ และทีม KM ของสพท.สพ.2 เห็นว่าเราได้ขับเคลื่อน KM กับ edkm กันมาระยะหนึ่งแล้ว ก็ควรจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้าง
      เมื่อวานนี้ (15 ส.ค.49) เรามีการนัดหมายพบกันในบรรดา คุณอำนวย หรือ แกนนำ KM” ของสพท.สุพรรณบุรี เขต 2 และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ (หรือที่พวกเราเรียกว่า edkm)       จุดมุ่งหมายที่เรานัดพบกันก็เนื่องจาก ผอ.อนุสรณ์  ฟูเจริญ และทีม KM ของสพท.สพ.2 เห็นว่าเราได้ขับเคลื่อน KM กับ edkm กันมาระยะหนึ่งแล้ว ก็ควรจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้าง

      ขอบเขตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ คือ  ในรอบแรก….แต่ละโรงเรียน แต่ละกลุ่มงานของ สพท. เล่าว่าได้ทำอะไรไปแล้ว มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ในเรื่อง KM  รอบที่สอง.... ร่วมกันจูนความเข้าใจและแนวการขับเคลื่อน KM ของทั้ง สพท. และโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่สอดรับตรงกัน

      ในรอบแรก....ได้ความว่า

      - ร.ร.บางลี่วิทยา ใช้กระบวนการ
KM ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนเชิงระบบ (ToPSTAR)
      - ร.ร.วัดยางสว่างอารมณ์ ทำ
KM โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียน
      - ร.ร.วัดท่าไชย
KM ทุกวันอังคาร กำหนดหัวปลาตอบสนองการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. อีกทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงพา ร.ร.สมาชิกในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าไชยทำ KM  และที่น่าสนใจ คือ ร.ร.ได้พาผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชั้น (ร.ร.เปิดสอน 3 ช่วงชั้น) KM เรื่อง การเลี้ยงดูให้ลูกประสบความสำเร็จ
      - ร.ร.อู่ทอง
KM ทุกวันพฤหัสบดี ตามปฏิทินที่วางไว้ในแผนการพัฒนาการจัดการความรู้ ซึ่งเรามองเห็นความชัดเจนในทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งนี้ ซึ่ง ร.ร.บอกว่าจะมีการปรับแผนฯ อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังการเข้ารับการนิเทศฯ จาก ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
      - ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา
1 บูรณาการ 3 เรื่องสำคัญที่เป็นภารกิจของ ร.ร. คือ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.    การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเชิงระบบ (ToPSTAR)  และการดำเนินงานโรงเรียนในฝันโดยใช้ KM เป็นตัวขับเคลื่อน การประกันคุณภาพฯ เป็นตัวตั้ง
      - ร.ร.บ้านสระกระโจม ก็บูรณาการภารกิจของ ร.ร. โดยใช้
KM ขับเคลื่อนเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ KM เฉพาะคุณครูเท่านั้น ยังพานักเรียน KM ทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง กันด้วย

      สำหรับแต่ละกลุ่มงานนั้น นอกจากจะมีการ
KM กันในกลุ่มตัวเองแล้ว  ยัง KM ข้ามกลุ่มงาน และ KM ร่วมกับโรงเรียน หัวปลาในการ KM จะอยู่ภายใต้หัวปลาใหญ่ที่เป็นของสำนักงานเขตฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตฯ ด้วย

      ในรอบสอง.... เราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและร่วมกำหนดแนวทางการทำ KM ของพวกเราว่า 
         
1. ใช้ KM ขับเคลื่อนงาน ต้องพูดถึงทฤษฎีให้น้อย ไม่ยึดสาระ KM แต่นำกระบวนการเข้ามาสอดในเนื้องานของเรา
         
2. สพท.สพ.2 ทำ KM 2 ระดับระดับ 1 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการเล่าเรื่อง เพื่อดึง Tacit ของแต่ละคนออกมาระดับ 2 = เชื่อม Tacit เข้ากับ Explicit ให้ได้แล้วพูดคุยต่อยอด           
         
3. ใช้เทคนิค
Storytelling (เล่าเรื่อง) และ Peer Assist (เพื่อนช่วยเพื่อน) ในวง 6-15 คน แต่ละวงต้องมีเนื้องานเดียวกัน           
         
4. ทำ
KM ให้สม่ำเสมอ กำหนดช่วงเวลาได้ยิ่งดี           
         
5. KM มี 2 วง
                       
              
วง 1
= F2F (Face to Face) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากัน                       
              
วง 2
= IT เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือน เช่น เว็บบอร์ด เว็บไซต์ สพท.สพ.2 แลกเปลี่ยนที่- http://www.mangmoom.suphanburi2.net - http://gotoknow.org/planet/suphanburi2           
         
6. ภายหลังการทำ KM แต่ละครั้ง ให้เรียบเรียงสาระในแต่ละเรื่องที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำขึ้นที่  http://www.mangmoom.suphanburi2.net  และเล่าประสบการณ์ในการทำ KM ขึ้นไว้ที่http://gotoknow.org/planet/suphanburi2       
           
          7. หัวปลาต้องไม่เปลี่ยนไปมา แต่ต้องลงลึกเรื่อย ๆ ในเรื่องย่อย ๆ ของหัวปลานั้น (หัวปลาย่อยในหัวปลาใหญ่) เช่น
                       
              
รอบแรก  เรื่อง  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จ      
               
              
รอบสอง  เรื่อง  การจัดระบบคัดกรองนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จ
                       
              
รอบสาม  เรื่อง  เทคนิคการใช้แบบ
SDQ                                                          
              
เป็นต้น
           
           
8. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น
คุณอำนวย ของวง ต้องไม่ใช้วิธีที่ผิด นั่นคือวิธีระดมสมอง ไม่ควร ใจร้อนอยากได้ข้อสรุปเร็ว ๆ  ต้องเปิดโอกาสและกระตุ้นให้ทุกคนในวงได้พูด และ คุณอำนวย ต้องเชื่อมโยง Tacit นำไปสู่ Explicit ให้ได้           
          
9. ผู้บริหารของ สพท.สพ.2 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และทีมแกนนำทุกคนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย edkm ทั้ง 6 ร.ร. ต้องมี Blog เป็นของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน gotoknow

      และเราก็นัดกันว่าหลังจากนี้ทุก ๆ เดือนเราพวกเราจะพบกันอีกเพื่อทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่เราทำค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกสะท้อนคิด

คำสำคัญ (Tags)#km#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#edkm#แนวทางkmของสพท.สพ.2

หมายเลขบันทึก: 44977, เขียน: 16 Aug 2006 @ 21:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

อ่านสรุปแล้วเห็นภาพชัดเจนกว่าเข้าร่วมประชุมจริง

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ  ขอบคุณมากเลยค่ะที่สรุปให้   อาจารย์จะเห็นว่าดิฉันได้แย่งเรื่องมาเล่า 1 เรื่องแล้วค่ะ เ

    วันที่ 6 ตุลาคมเป็นวันครูโลก  ทางโครงการวิจัยจะมีการเผยแพร่งานวิจัยของเรา   ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่อง blog  ก็อยากจะเชิญอาจารย์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้   คณะวิทยากรก็จะมี อาจารย์   แล้วกำลังจะหา blogger ผู้ชาย 1 ท่านอาจารย์โอฬาร ผู้ดูและ planet ของเรา  แล้วก็ดิฉัน ที่เมืองทองธานี   ห้องนั้นจุผู้ฟังประมาณ 200 คนค่ะ เวลาบรรยายจาก 930 ถึง 1200 ช่วงแรกจะเป็น ดร.เลขาพูดถึงโครงการวิจัย  อีกครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องบล็อกจากทฤษฎีเล็กน้อย แล้วเข้าสู่ผู้ปฏิบัติจริงเลยค่ะ

      ไม่ได้มาเยี่ยม blog อยู่หลายวัน และเพิ่งทราบจาก หน.ลำดวน ไกรคุณาศัย ว่าท่านอาจารย์ทัศนีย์เชิญไปร่วมงาน ดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่ท่านอาจารย์กรุณาให้โอกาสชาวสุพรรณฯ 2 ขอบพระคุณท่านอาจารย์และอาจารย์โอฬารเป็นอย่างยิ่งค่ะ

      ตอนนี้นับวันรอที่จะได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ....มีเรื่องที่อยากจะบอกเล่าในเรื่องของการขยายผล blog มากมายเลยค่ะ โดยเฉพาะประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน blog ของตัวเอง