รวบรวมแหล่งบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

http://www.lib.nu.ac.th/Webboard/

http://www.library.mju.ac.th/webboard/webboard

http://www.li.mahidol.ac.th/th/askreq.shtml

http://arcm.rmu.ac.th/board/board_list_question...

http://ill.msu.ac.th/AREC05/asklibrarian.php