ราชธานีอโศกกับการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียน

การแก้ไขตนเอง คือ การช่วยสังคมที่ดีที่สุด

                     

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียน โดยศูนย์ส่งเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ร่วมกับครูจากหลายโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนในราชธานีอโศก

            ได้พบเห็นประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนต่าง ๆ ที่เคยนำนักเรียนไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมจากหลาย ๆ แห่ง ดังนี้

            -   ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ  ทำให้โครงการไม่ต่อเนื่องทั้งการกระทำและความคิด

           -   ชุมชนไม่เข้าใจ ไม่ให้ความร่วมและไม่เห็นความสำคัญ

           -   นักเรียนที่เคยอบรมเมื่อกลับเข้าสู่ชุมชนและสังคม  พฤติกรรมและสำนึกที่ดีที่ได้รับจากการอบรมถูกกลืนหายไปกับค่านิยมผิด ๆ เพราะต้านกระแสไม่ได้

           ปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกที่ทุกโรงเรียนประสบเหมือนกัน  วันนี้จึงต้องมาประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาข้อดีของแต่ละแห่งแต่ละที่มาเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติหรือเป็นกุศโลบายในการนำพาให้ทุกฝ่ายมาร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   เพราะเรื่องคุณธรรมของนักเรียนหรือเยาวชนของชาติคงไม่ใช่ความรับผิดชอบของครูฝ่ายเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องหันหน้ามาคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจึงจะเกิดขึ้นได้

          ยังมีอีกค่ะแต่จะเล่าในวันพรุ่งนี้ 

                     

          ส่งท้ายด้วยข้อความกินใจจากราชธานีอโศก

          คนจนที่รัฐบาลไหนก็แก้ไม่ได้

          จนเพราะไม่ทำ      

          จนเพราะไม่จำ

          จนเพราะไม่เจียม

          จนเพราะรัก "เจียม"  จึงยอมจน (คนจนพันธุ์แท้)

          คนจน นุ่งเจียม ห่มเจียม (ตั้งใจจนเพื่อฟ้า เพื่อดิน)

          

         

           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 44964, เขียน: 16 Aug 2006 @ 19:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)