ในโรงเรียนทุกแห่ง เท่าที่สังเกตพบว่าจะมีโครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในแต่ละปีการศึกษา  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยให้นักเรียนออกค่าใช้จ่ายเอง

ผู้เขียนจำได้  เมื่อตอนอยู่ในวัยประถมต้น  ครูได้พาไปเที่ยวเขาดินวนา  หรือที่เรียกว่า  สวนสัตว์ดุสิต  ทุกวันนี้ยังจำได้เลย  ถึงแม้ว่าเขาดินในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตาม  แต่ความสุขที่ได้นั่งเรือถีบ(ไม่สุภาพแต่จำเป็นค่ะ) 

และ ป.2 ได้ไปเขาดินอีกครั้ง  ก็ไม่เบื่อเพราะได้ไปกับเพื่อนจะแตกต่างจากการไปกับพ่อแม่ 

พอมา ป.3  ได้ไปท้องฟ้าจำลองเอกมัย  นอนดูดวงดาว  กลัวมากแต่ก็ประทับใจ  ป.4 ก็ได้ไปอีกครั้ง  คราวนี้ไม่สนุกเท่าไร  เพราะครูบอกว่ากลับมาจะให้เขียนเรียงความ  เลยต้องจดไปด้วย 

ป.5  ได้ไปต่างจังหวัดคือ  สวนพุแคสระบุรี  ชมต้นไม้ในวรรณคดี  และพระพุทธบาท  จำได้ติดตา 

ป.6  ได้ไปนอนค้างคืนที่ อ.บางละมุง  ชลบุรี  สนุกตามประสากับเพื่อนได้จับปูลม  ชมบางแสนดินแดนสุขี  ดูพระจันทร์ตกน้ำ ตกในยามราตรี

ท่านล่ะคะ  มีความสุขกับการได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  และความสุขนั้นยังคงจดจำได้ไม่รู้ลืม  ใช่หรือเปล่าคะ

เด็กนักเรียนในปัจจุบันนี้ก็คงไม่แตกต่างกันกับในสมัยก่อนในเรื่องของการได้ไปเที่ยวนอกสถานที่กับเพื่อนๆ

นักเรียนจะได้รับผลประโยชน์จากการไปทัศนศึกษามากกว่าการเสียไป  (นักเรียนเสียเงินเอง)

แล้วโครงการนี้จะเลิกล้มเพียงแค่คิดว่า  นักเรียนต้องจ่ายเงินมากแล้วในปีนี้ 

มันไม่ใช่สาเหตุเลยที่ยุบโครงการ

ท่านคิดว่าโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนหรือไม่