ความมุ่งมั่นทำให้เกิดพลัง                             เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 49 มีผู้ใหญ่ในฝ่ายบริหารของศูนย์ เมื่อกลับมาจากไปตลาดนัด KM ของกรมอนามัย ดูตื่นตัวมาก เห็นว่างานห้องคลอด-ห้องผ่าตัดและงานตรวจโรคทั่วไป ไปจัดบอร์ดและนำเสนอผลงานได้รางวัลมา จึงนัด จ.น.ท.ในแผนกบางส่วนเท่าที่จะนัดได้ มาคุยกันเรื่อง KM โดยเชิญดิฉันและคุณอัญชิษฐา มาช่วยทำกลุ่มให้ เราใช้เวลาคุยกันประมาณ 2 ชม. ดูทุกคนเริ่มเข้าใจกระบวนการ KM มากขึ้น เมื่อทำ AAR แล้วมีหลายๆคนบอกว่า จะนำประสบการณ์จากเรื่องเล่าในวันนี้ไปปฏิบัติบ้าง                            นัดพบกันวันศุกร์ที่ 11 ส.ค.49 เฉพาะหัวหน้างานในแต่ละงานของฝ่ายบริหาร  โดยขอให้เรา 2 คนไปช่วยให้ความรู้เรื่อง km อีกครั้ง