เหนือล่างคัดเลือกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเน้นระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

อำเภอควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค  มีนโยบายในการผลักดันมุ่งเน้นที่จะให้ทุกอำเภอในประเทศไทย เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” เพื่อคัดเลือกจังหวัด  อำเภอดีเด่น  โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจาก ความโดดเด่นคุณลักษณะระบาดวิทยา และผลการประเมินเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ความครอบคลุมของเครือข่ายที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน การระดมทุนจากแหล่งที่มาและทรัพยากร นวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม  รางวัลที่เคยได้รับย้อนหลัง 3 ปี 

          เพื่อเผยแพร่ข่าวสารนี้ถึงประชาชน / เครือข่าย หรือส่งต่อ รายละเอียดข่าวนี้ที่ลิ้ง  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_06_17_Amphor.html

         ดูข่าวโรคและภัยสุขภาพย้อนหลังที่  http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd

ข้อความหลัก " สื่อสารสาธารณะ พัฒนาเครือข่าย คือกลไกอำเภอเข้มแข็งยั่งยืน "

         กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

เภสัชกรเชิดเกียรติ  แกล้วกสิกิจ / ข่าว
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)