วันแม่แห่งชาติ

เมื่อเสียงเพลงค่าน้ำนมดังก้องฟ้าเมืองไทย  คำว่าแม่ก็ผุดขึ้นในจิตใจของลูก ๆ ทุกคน  เดือนสิงหาคมของทุก ๆ ปี เป็นช่วงที่แม่สถิตอยู่ในดวงใจของลูกมากที่สุด  เพราะอยู่ในช่วงวันแม่แห่งชาติ  ซึ่งปวงชนชาวไทยได้ทราบเป็นอย่างดีว่า  เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  โดยพระองค์มีพระประสูติกาลเมื่อ 12  สิงหาคม  2475  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง  ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และขอจงทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

ขอนำกลอนสอนใจจากท่านผู้รู้มาฝากดังนี้

ลูกเอ๋ยลูกน้อยกลอยใจแม่   แม่ดูแลฟูมฟักเลี้ยงรักษา

ทั้งเห่กล่อมยอมลำบากตรากตรำมา

ยามเจ้าตื่นหรือนิทราก็อาทร

พ่อของเจ้าก็เอาใจไม่น้อยกว่า

เหน็ดเหนื่อยจากงานมาอุตส่าห์ป้อน

รีบชงนมต้มน้ำซ้ำอดนอน

แม้เจ้าร้องออดอ้อนไม่ดุดัน

ยามเมื่อลูกเจ็บไข้ใจแทบขาด

ภาวนาให้แคล้วคลาดจากภัยนั้น

อยากรับทุกข์ของลูกมาผูกพัน

อยากกีดกั้นภัยทุกอย่างให้ห่างไกล

เมื่อเติบโตให้เจ้าเข้าใจซึ้ง

เราสองคนผู้ซึ่งอยู่ชิดใกล้

ถึงดุด่าว่าตีใช่อะไร

เพราะหวังให้ลูกดีมีธรรม...เอย...

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi