วันที่ 11 - 13  สิงหาคม 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ฯ ได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ที่สนามนเรศวร จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีการประกวดการจัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากท่านผ้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 10,000 บาท จึงขอเรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการในครั้งนี้ โรงเรียนท่ร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
1. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
2. โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร
3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู
4. โรงเรียนหนองบัววิทยายน
5. โรงเรียนห้วยข่าโนนสมบูรณ์
6. โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
7. โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง