การเรียนรู้ของคน พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบได้สามลักษณะ


1. การเรียนรู้ ที่เหมือนกับเอามีดไปตัดน้ำ :

ตัดปุ๊บหมดเลย

2. การเรียนรู้ ที่เหมือนเอามีดไปกรีดลงบนดิน :

ฝนตกเดี๋ยวเดียวก็เรือนหมด

3. การเรียนรู้ ที่เหมือนเอามีดกรีดไปบนหินลึก :

การเอามีดกรีดลงบนหินนั้นต้องใช้มีดที่คมมาก

 

การเรียนรู้แบบที่ 3 นี้ความรู้จะอยู่นานและอยู่ลึกครับ.....