วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จะเริ่ม KM

จะจัด KM Workshop ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย

ชาววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สนใจที่จะนำ KM มาใช้ และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ส่งไม้ต่อมาให้ดิฉัน อาจารย์พนิตนาฏซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของดิฉันสมัยที่เรียนปริญญาโทจึงติดต่อมา จากการพูดคุยกันหลายครั้งทั้งทางโทรศัพท์และ e-mail ดิฉันขอเอกสารอะไรก็ส่งมาให้ทั้งหมด ถามคำถามอะไรก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว ดูออกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ประกอบกับดิฉันเองมีความผูกพันอยู่บ้างเพราะเคยเป็นชาวสระบุรีอยู่ ๘ ปี ดิฉันและทีมงานเลยตกลงจะจัด KM Workshop ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย แต่ขอเลื่อนจากเดือนสิงหาคมไปจัดในเดือนกันยายน

เมื่อบ่ายวานนี้ทีมอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ๓ ท่าน นำโดยอาจารย์ประกริต มาคุยรายละเอียดของ Workshop ครั้งนี้ ดิฉันและทีมงานวางแผนว่าจะให้อาจารย์ทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่อง KM ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง เราคิดคร่าวๆ ว่าจะให้ค้นหา best practice ของชาววิทยาลัยว่ามีอะไรอยู่บ้าง จะนำมา ลปรร. กันได้อย่างไร คงจะ modify จากกิจกรรมที่เราเคยจัดในตลาดนัดความรู้ รวมทั้งให้เรียนรู้ KM ผ่านเรื่องราวของผู้ที่ปฏิบัติจริงมาแล้ว (เช่น รพ.บ้านตาก)

สิ่งที่อาจารย์ประกริตและทีมงานทางวิทยาลัยต้องไปดำเนินการต่อคือ
- ศึกษาหาความรู้เรื่อง KM จากบทความที่มีใน www.kmi.or.th อ่านบล็อกใน http://gotoknow.org โดยเฉพาะของอาจารย์วิจารณ์
- สื่อสารให้ชาววิทยาลัยรู้ว่าผู้ที่เข้าประชุมต้องอยู่ได้ตลอดการประชุมและต้องมีการเตรียมตัว
- ให้อาจารย์ทุกคนเขียนเรื่องเล่าความสำเร็จในงานที่ตนภาคภูมิใจส่งล่วงหน้า (อ่านวิธีการเล่าเรื่องจากบันทึกของอาจารย์วิจารณ์)
- จัดทีม “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” ประจำกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม
- จัดเวลาให้ดิฉันและทีมงานได้พบและทำความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่กับ “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” ประจำกลุ่มย่อยล่วงหน้า โดยใช้เวลาประมาณ ๒-๓ ชม. และให้ว่าที่คุณอำนวยและว่าที่คุณลิขิตอ่านเอกสารแนะนำที่ดิฉันมอบให้ไปด้วย

ดิฉันพูดชักชวนเรื่องการสร้างเครือข่าย KM ของวิทยาลัยพยาบาล เพราะจริงๆ ก็มีการจัดกลุ่มเป็นเครือข่ายอยู่แล้ว โดย วพ.สระบุรี อยู่ในเครือข่ายภาคกลางซึ่งมีทั้งหมด ๙ วิทยาลัย หรือแม้แต่ในสระบุรีเองก็มีอยู่ ๒ วิทยาลัย ทีมอาจารย์ประกริตคิดว่าเมื่อบุคลากรของวิทยาลัยเข้าใจ KM แล้วจะนำไปขยายผลสู่เครือข่ายต่อไป

ก่อนเดินทางกลับ ดิฉันแนะนำให้ทีมอาจารย์ประกริตแวะที่ สคส. เพื่อซื้อหนังสือและ CD ไปเป็น resources ของวิทยาลัย พร้อมทั้งบอกให้รีบลงทะเบียนงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ แต่เนิ่นๆ ด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#test#วิทยาลัยพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 44127, เขียน: 10 Aug 2006 @ 19:18 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)