ทางเลือกในการเรียนรู้ของเด็กไทย

"ของดีที่มีอยู่" ในพื้นที่ของการทำงานในครั้งนี้ ได้บอกถึง "วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ" ของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ซึ่งคณะทำงานเห็นว่าควรจะนำมา "บอกต่อ" เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เพื่อนครูที่สนใจ

      สัปดาห์นี้หายตัวมาจาก สพท. ชั่วคราว เนื่องจากต้องเดินทางเข้ามาปฏิบัติราชการเป็นคณะทำงานในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์และบรรณาธิการกิจเอกสาร โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก ระหว่างวันที่ 6-11 ส.ค.49 ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ กรุงเทพฯ

      โครงการนี้จัด Workshop ผ่านมาหลายครั้งแล้ว โดยทีมงานมุ่งหวังเพื่อเป็นเวทีในการรวบรวมรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมอย่างได้ผล อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

      ซึ่งจะนำเผยแพร่เป็นทางเลือกให้สถานศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนทางเอกสาร ซีดี และทางเว็บไซต์ http://teacher.obec.go.th  ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการนี้ คือ คุณดุจดาว ทิพย์มาตย์ นักวิชาการศึกษา 6 ว สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

      ในคราวแรก ๆ มีคุณครู ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ให้ความสนใจส่งเรื่องเข้ามาเป็นจำนวนมาก คณะทำงานของเราต้องคัดกรองตามเกณฑ์การพิจารณาเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เราจะมุ่งดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน และกิจกรรมที่ปรากฏนั้นต้องสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปด้วย ผลงานที่ผ่านการคัดกรองแล้วจึงเหลืออยู่ไม่มากนักในรอบนี้ที่จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่าง อันเป็นทางเลือกแก่ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์

      แต่อย่างไรแล้วทุกผลงานก็จะได้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากคณะทำงานสะท้อนกลับไปยังเจ้าของผลงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานนั้น ๆ ในลำดับต่อไป อีกทั้งทุก ๆ คนจะได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ด้วยเช่นกัน

      การได้เข้ามาทำงานในคณะนี้ ทำให้ตัวเองได้พบเห็นผลงานดี ๆ ของคุณครู ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์หลาย ๆ ท่านจากทั่วประเทศ ทำให้รู้ว่าครูดีมีอยู่ทั่วแผ่นดิน ครูที่ทุ่มเทเสียสละ ตั้งใจเสาะแสวงหาเทคนิควิธีการที่น่าสนใจในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งหลายทั้งปวงก็มุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

      "ของดีที่มีอยู่" ในพื้นที่ของการทำงานในครั้งนี้ ได้บอกถึง "Best Practice" ของครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ซึ่งคณะทำงานเห็นว่าควรจะนำมา "บอกต่อ" เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เพื่อนครูที่สนใจ เช่น
            - เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การสอนบูรณาการอิงมาตรฐานด้วยกระบวนการ 7 ชวน
            - ธุดงคศึกษาคณิตศาสตร์แสนสนุก
            - โครงการนิทานวันหยุด
            - บทเรียน e-learning เรื่องวิวัฒนาการมนุษย์
            - การจัดกระบวนการเรียนรู้วิถีพุทธแบบล้านนา
            - เรียนภาษาอังกฤษให้สนุกด้วยกิจกรรมและบูรณาการ
            - ลิเกป่าท่าชนะ
            - สมุนไพรกับการบูรณาการ
            - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคคลแห่งการเรียนรู้
            - การศึกษาชนบทสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยยุค IT
                                          ฯลฯ

      และหากยังมีเพื่อนครู ผู้บริหารหรือศึกษานิเทศก์ท่านใด ยังสนใจส่งผลงานเข้ามาร่วมเผยแพร่......ก็ได้ทราบจากเจ้าของโครงการว่า ท่านยังสามารถส่งผลงานเข้ามาได้เรื่อย ๆ ยิ่งมีผลงานคุณภาพเข้ามามากขึ้นเท่าไร.....เราก็จะยิ่งมี "ทางเลือกในโรงเรียน ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างแท้จริง" มากขึ้นเท่านั้นค่ะ

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกสะท้อนคิด

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนรู้#ทางเลือก#bestpractice

หมายเลขบันทึก: 44109, เขียน: 10 Aug 2006 @ 18:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.121.173.220
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะที่นำมาแลกเปลี่ยน อยากจะอ่านเอกสารทีมีรายละเอียดเพื่อเป็นความรู้ที่จะนำ ไปต่อยอด เห็นด้วยค่ะว่า การเข้าไปร่วมทำงานในลักษณะนี้ทำให้เกิด กำลังใจว่าครูดีๆยังมีอีกมากมาย
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://teacher.obec.go.th ค่ะ