สวัสดีครับลูกศิษย์ลาดกระบัง และชาว Blog
ผมเห็นว่า Blog : Food Science/HR (2) เริ่มช้าเพราะว่าข้อมูลเริ่มมากขึ้นก็เลยเปิดBlog นี้ขึ้นมาสำหรับส่งข้อมูลการเรียนรู้จากสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ต่อ ๆ ไป
ขอบคุณสำหรับความตั้งใจของลูกศิษย์ทุกคน
                                                           
                                                                    จีระ  หงส์ลดารมภ์