คิดดี ทำดี แต่.......

คุณคิดดี คุณทำดี ทุกอย่างดี
แต่บังเอิญเหลือเกิน ที่
ผมไม่ชอบคุณ ดังนั้น
ทุกอย่างที่คุณคิด ทุกอย่างที่คุณทำ มันก็เลย...

เลว

[ ๐๖ ม.ค. ๒๕๔๖,๐๘:๒๗:๑๓ ]