GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในพลเมืองและพลโลก

คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป้นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้และเเหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 44137
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 13
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (13)

ดิฉันดีใจและเห็นด้วยอย่างมากกับการตั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้แบบนี้ แต่ว่าขอให้ทำให้ได้ตามที่ตั้งไว้จะดีมากค่ะ

                  เลยถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมด้วยนะคะ

              จีรภัทร  มูลเมือง คบ.35.4.1 ปฐมวัย

อยากเข้ามาเยี่ยมเยียนกันนะคะ
ไม่รุ้ว่าจะเขียนยังไงดี
คิดถึงไม่มีข้อความหรอก
กินข้าวแล้วเหรอ เรียนให้ดีคือเด็กไทย
กินอะไรถึงสวย เรียนหนักเหรอ
เข้ามาเยี่ยม
อยากมาเยี่ยม
เข้ามาเยี่ยม
อยากแสดงความคิดเห็นด้วยคนไทยกำลังไปได้ดีในเรื่องการศึกษาถ้าไม่มีการเมืองเข้ามายุ่ง
คิดกถึงนะเลยมาเยี่ยมเรื่องการเรียนเด็กไทยตอนนี้ดีอยู่แล้วละ
การเรียนการศึกษาของเด็กๆไทยเรามีดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะคะ ขอเยี่ยมซะเลย

เข้ามาหาด้วยความคิดถึงกันนะคะ