วิธีกำจัดกลิ่นควัน หลังจากดับเทียนใหม่ๆ ให้ใช้ช้อนตักน้ำหยอดที่ส่วนของไส้ตะเกียงที่ติดอยู่กับตัวเทียน