ซื้อกระเป๋าใหม่มาใช้ ถ้าในกระเป๋ามีกลิ่นหนัง เหม็นอับ ใช้ผ้าห่อใบชาซุกไว้ในกระเป๋า จะทำให้กลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอับหายไปได้