ใส่เกลือในน้ำมันก๊าด 1 ส่วนในน้ำมัน 2 ส่วน จุดตะเกียงจะทำให้เปลวไฟสว่างนวลและประหยัดน้ำมัน