ถ้าไม่ต้องการให้สนิมขึ้นถัง ใส่ขยะที่เป็นโลหะ ควรฉีดพ่นบริเวณก้นถังและเหนือขึ้นมาอีกประมาณ 4-5 นิ้ว ด้วยสีกันสนิม จะทำให้ใช้งานได้นานขึ้น