ใช้กระเทียมทาตรงรอยเกลื้อนที่เกิดในร่มผ้า จะทำให้รอยเกลื้อนจางหายไป