เหล็กผ่านไฟ

  Contact

"เหล็กที่ผ่านไป ย่อมแข็งแรง
และคมยิ่งกว่าเหล็กธรรมดา ฉันใด
ใจที่ผ่านอุปสรรคมามาก
ย่อมไม่หวั่นต่อปัญหา
ไม่ว่าจะหนักสักเพียงใด ฉันนั้น"

นิรนาม

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

Post ID: 43652, Created: , Updated, 2012-06-17 20:46:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ร้อยกรองชีวิต

Recent Posts 

Comments (0)