การุญพระมากล้ำ        มิจะนำประมวลจบ
สุดสรรค์ประพันธ์ครบ        สุวภัคพสกไทย
    แห่งหน ณ ต้นน้ำ    จะแนะนำมิเว้นไหน
ปกปักพิทักษ์ไพร        ธรชลและฝนชุก
    แดนเขตปะเภทภัย    พระมิได้จะอยู่สุข
ทรงปัดขจัดทุกข์            จริย์วัตรนิพัทธ์มา    
    คนจนผจญเข็ญ        พระจะเน้นแนะศึกษา
หัตถ์ศิลป์วิชาพา            อุปถัมภ์ชีวิต
    แซ่ซ้องระบือแซ่        เพราะพระแม่สุไพศิษฎ์
เมตตาประชานิตย์        มิจะเนา ณ แดนใด
    ห้ารอบพระนักษัตร    สุวภัทรพิสุทธิ์ใส
สรวมเดชะพระรัตน์ตรัย        อภิบาลพระภิญโญฯออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 6 พฤษภาคม 2535
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์