"ลุกขึ้นเถิดชีวิตที่ทนทุกข์
ปรับวิธีคิดเสียใหม่
เปลี่ยนแปรจากแพ้เป็นชนะ
เปลี่ยนแปรจากท้อแท้เป็นมุ่งมั่น
เปลี่ยนแปรจากทนทุกข์เป็นสุขสันต์
เพียงแค่คิดแพ้... ก็แพ้
หากแต่คิดชนะ... ก็ชนะ"

ปริชญ์