จัดเก็บรายได้วูบ ก.ค. เดือนเดียวติดลบ 8.3 พันล้าน

จัดเก็บรายได้วูบ ก.ค. เดือนเดียวติดลบ 8.3 พันล้าน
รายได้รัฐสะดุดชัดเจนแล้ว หลังเดือนกรกฎาคมจัดเก็บติดลบถึง 8.3 พันล้าน ส่งผลจัดเก็บภาพรวม 10 เดือนพลิกมาเป็นติดลบเกือบ 300 ล้านบาท  ทั้ง ๆ ที่เดือนก่อนหน้ายังเกินเป้า  เหตุเพราะรัฐบาลหวังหาเสียง อปท. ตัดใจประเคนกว่าหมื่นล้าน   "สมชัย" ลุ้นสุดตัวยังหวังปีนี้เข้าเป้า นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2549 ว่า ต่ำกว่าประมาณการ 8,311 ล้านบาท ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 (ต.ค.48-ก.ค.49) ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย 292 ล้านบาท  แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2548  จำนวน 65,525 ล้านบาท     ทั้งนี้ เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 78,472 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8,311 ล้านบาท หรือ 9.6% และต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 5.3% โดยมีการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ จำนวน 10,288 ล้านบาท หน่วยงานที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ ได้แก่ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และรัฐวิสาหกิจ โดย           กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 3,692 ล้านบาท และ 3,116 ล้านบาท หรือ 13.7% และ 28.9% ตามลำดับ   ส่วนการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจต่ำกว่าประมาณการ 1,518 ล้านบาท หรือ 67.6%  สำหรับกรมสรรพากรจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการเล็กน้อย โดยภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ 34,654 ล้านบาท   สูงกว่าประมาณการ 510 ล้านบาท และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 13.9% นายสมชัยกล่าวถึงรายได้ช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,083,072 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 292 ล้านบาท เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรต่ำกว่าประมาณการค่อนข้างมาก ตลอดจนการคืนภาษีที่สูงกว่าเป้าหมาย ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นจะจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการก็ตาม โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวม 815,238 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 37,391 ล้านบาท คิดเป็น 4.8% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2548 ประมาณ 14.7% โดยจัดเก็บภาษีทุกประเภทได้สูงกว่าประมาณการ  ที่สำคัญได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 15,780 ล้านบาท และ        8,666 ล้านบาท หรือ 4.8% และ 21.2% ตามลำดับ  และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณ 2548 ประมาณ 13.2% และ 39.8% ตามลำดับ ขณะที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 228,581 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 30,952 ล้านบาท หรือ 11.9% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณ 2548  3.8% เนื่องจากภาษีเกือบทุกประเภทจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะภาษีน้ำมันซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตในช่วงเดือนตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549   รองลงมาได้แก่ ภาษียาสูบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มภาษียาสูบ ทำให้ปริมาณการบริโภคยาสูบลดลง และภาษีรถยนต์ เนื่องจากปริมาณรถยนต์นั่งที่เสียภาษีต่ำกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้ ปริมาณรถยนต์นั่งที่มีซีซีระหว่าง 2,001-3,000 ซีซี  เสียภาษีในปริมาณที่ลดลง   ด้านกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 80,422 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 19,578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณ 2548  ร้อยละ 12.7  เนื่องจากอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 20,432 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 โดยได้รับผลกระทบจากการ ปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น  ส่วนหน่วยงานอื่น นำส่งรายได้รวม 125,681 ล้านบาท  สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 17,557 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 16.2 อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจยังนำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ โดยรายได้ส่วนราชการอื่นได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และรายได้จากเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมสูงกว่าประมาณ การ   อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า แม้ผลการจัดเก็บรายได้ในช่วง 10 เดือนแรกปีงบประมาณ 2549 จะต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย และแนวโน้มการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจในช่วง 2 เดือน  ที่จะต่ำกว่าประมาณการ  เนื่องจากไม่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามที่ตั้งไว้ประมาณ 15,100 ล้านบาท แต่คาดว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิรอบครึ่งปีบัญชี 2549 ในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นเม็ดเงินรายได้ภาษีก้อนใหญ่ จะจัดเก็บได้ตามประมาณการ และจะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2549 ใกล้เคียงกับประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1.36 ล้านล้านบาทได้

ไทยโพสต์   โพสต์ทูเดย์   9  ส.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#รายได้รัฐบาล

หมายเลขบันทึก: 43640, เขียน: 09 Aug 2006 @ 12:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)