"มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิต
ที่จะสามารถพิชิตได้
โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมาย
นั่นคือ... ความล้มเหลว"

นิรนาม