เทพไท้ ณ แดนสรวง        มนห่วงสิเนหา
ส่งองค์พระเทพฯมา            จุติเกื้อประชาไท
    ความดีพระมีมาก        ผิจะพากย์พจีไข
ยากนักอรรฆนัย                คณนามินับครบ
    หมายมุ่งผดุงชาติ            ทะนุศาสน์ประเสริฐสบ
จรรยาพระเลอลบ             ขจรเกียรติขจายไกล
    ราษฎร์สุขพระเสริมสุข        ภยรุก ณ แหล่งไหน
ภูผาพนาไพร                มิระย่อเสด็จพลัน
    เสโทจะท่วมองค์            มิพะวง ฤ หวาดหวั่น
อุ้มชูประชานั้น                มหกรรมพระนำพา
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ        รตินันนท์และหรรษา
ทวยราษฎร์มิคลาดคลา            จิรนิจนิรันดร์ฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์