"ตราบใดที่ยังคงเดินอยู่บนเส้นทางชีวิต
ย่อมต้องพบกับอุปสรรค
สะดุดหกล้ม เหยียบบนก้อนหินเล็กแหลมคม
หรือสะดุดหกล้มหินก้อนใหญ่  มันไม่สำคัญหรอก
สำคัญที่ว่า จะรีบลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปหรือไม่อย่างไร"

เบญญาวัธน์