ร่วมสร้างเมืองลุงให้น่าอยู่ 4 (เราต้องกำหนดคุณสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดเอง)

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรัก์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

         วันที่สองของการประชุมสัมนา "ร่วมสร้างพัทลุงให้น่าอยู่ "จากการระดมสมอง ของคน 5 กลุ่มภายใต้โจทย์ที่

1 " พัทลุงน่าอยู่อย่างไร และเราจะทำอย่างไรให้พัทลุงน่าอยู่" มาสู่โจทย์ที่

 

2 "เราจะทำงานร่วมกันอย่างไรใหพัทลุงน่าอยู่"  จนถึงล้อมเสวนากันในโจทย์ที่

 

3. "พัทลุงจะน่าอยู่ได้อย่างไร" ด้วยกลไกการทำงานแบบต่างๆ" และสุดท้ายโจทย์ที่

 

4. "ราจะมีแนวทางอย่างไรให้พัทลุงน่าอยู่" 

 

      มีเรื่องน่าสนใจหลายประเด็น ที่หยิบยกมาพูดคุยในแต่ละกลุ่ม เข้าใจว่า ทางสสส. คงเก็บรายละเอียด ส่งมองมอบพื้นที่ต่อไป

 

      สรุปรวมเป้าหมายร่วมกัน เมืองลุงน่าอยู่ ต้องยึดตามวิสัยทัศน์ที่คนเมืองลุงร่วมกันฝัน ร่วมกันกำหนดทุกภาคส่วนว่า

 

" เมืองเกษตรยั่งยืน ท้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี "

     ซึ่งจะคนเมืองลุงจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 

 

"คนมีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง เกษตรเลี้ยงชีพ สร้างเสริมคุณธรรม ใช้ศาสนานำวิถีการอยู่ร่วมกัน ผลักดันครอบครัวเข้มแข็ง"

 

    ภายใต้ วิถีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา  โดยใช้ทุนทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว ....

 

       ในขั้นตอนวิพากพ์ การทำงานร่วมกัน มีประเด็นร้อนจากภาคประชาชน โดย นาย ขนิษ คงทองแกนนำที่ดินทำกิน บอกว่าเมืองลุงน่าอยู่ "เราต้องกำหนดคุณสมบัติผู้ว่าด้วย" ผู้ว่าที่จะมาบริหารพัทลุง ต้องเข้าใจวิถี ชนคนเมืองลุง ต้องมี วิสัยทัศน์ต้องกันยุทธศาตร์ชาวบ้าน และมิใช่ผู้ว่าปีเดียว

 

      ในประเด็นนี้ถกกันมากแตกหน่อ ต่อยอดลงรากฝังลึกพอสมควร เพราะประเด็น"คุณสมบัติผู้ว่าเมืองลุง"ภาคประชาชนเขาคิดกันมานานแล้ว

     ต่อไปนี้คนมาเป็นผู้ว่าเมืองต้องเข้าใจความเป็นอยู่ชาวบ้านอย่างแท้ เหมือนที่นายกเทศบาลเมืองพัทลุงเข้าใจ นั้นคือ หากชาวบ้านโทรมารายงานว่า

 

   "ผู้ว่าเหอ บ้านฉาน น้ำท่วมเป็ดเปียกแล้ว" นั้นหมายความว่าเขากำลังเดือดร้อนหนักเรื่องน้ำท่วม 

 

    เมืองลุงน่าอยู่ตามความคิดของชาวบ้านที่คิดและลงมือทำตามที่ได้ร่วมคิดภายใต้ความฝัน เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือเป้าหมายสูงสุด เพราะหากคนมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ที่เริ่มจาก ครอบครัวน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลน่าอยู่ อำเภอน่าอยู่ นั้นแหละคือเมืองลุงน่าอยู่

อ. ฉวีวรรณ สุวรรณจัทนร์สิงห์ ทีมสันทนาการ

ก่อนจากกันขอสัญญา

จนกว่าจะพบกันใหม่

เพื่อนเอ๋ยเราเคยสนุกกันมา

แต่เวลาต้องมาให้เราจากกัน

นายกให้ความมั่นใจผู้ว่าคนใหม่ต้องสมใจเมืองลุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เดินทางหมื่นลี้ ดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่มความเห็น (18)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

..."คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือเป้าหมายสูงสุด เพราะหากคนมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี ที่เริ่มจาก ครอบครัวน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลน่าอยู่ อำเภอน่าอยู่ นั้นแหละคือเมืองลุงน่าอยู่"...

ชอบข้อความนี้มากค่ะ

เมืองลุง ต้องน่าอยู่แนนอนค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

"ผู้ว่าเหอ บ้านฉาน น้ำท่วมเป็ดเปียกแล้ว"

หุ หุ meepole เลย ให้ความเห็นอื่นที่คิดไว้ไม่ถูกเลยค่ะ ;) :)

เขียนเมื่อ 

ตามพี่ๆข้างบนมา สมัยก่อนเราทำเรื่องเลือกตั้งผู้ว่า เหอๆๆนานมาแล้ว ขอเอาใจช่วยบัง ทำแบบนครฯได้ไหม ให้ผู้ว่าทำเรื่องสัญญาเพื่อทำงานให้ต่อเนื่อง 6 ปี

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์อีก 1 เสียงครับบัง...

พัทลุงรุ่งเรืองเมืองคนดีนะครับ...

สวัสดีครับท่าน ศน. ลำดวน

ได้ฟังกลุ่มเด็ก และกลุ่มนักสอนศาสนาแล้วมีความหวัง พวกเราวิเคราะห์เจาะลึกหาทางออกด้วยตนเอง

ทำคนเองให้น่าดู น่ามอง เพื่อนร่วมข้างก็จะน่าอยู่กับเรา

มาเยี่ยมเยือนท่านผู้เฒ่าตอนวันสงกรานต์ครับผม


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณตาฯ

  • คุณยายมาส่งกำลังใจค่ะ
  • ขอให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ

สวัสดีครับอาจารย์ mee_pole

หึหึ...ในเวที เขาก็แหลงคำนี้โดยนายกเทศบาล แกบอกว่า พอชาวบ้านที่ลำปำโทรมาบอกว่าเป็ดเปียก ท่านส่ง อปพร กับเรือท้องแบนไปช่วยเหลือทันที

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ขจิต

มีการนำเสนอกันหลายสูตร

แต่โดยสรุป คืผู้ว่าต้องเข้าใจวิถีเกษตรยั่งยืน

คนมีคุณภาพชีวิต

ตามฝันที่ชาวบ้านร่วมคิด

สลามครับ น้องบ่าว ดิเรก

สสส.เปิดเวทีเมืองลุงน่าอยู่ นับว่าน่าสนใจ เพราะได้คนทุกกลุ่มเป้าหมายมาคุยกัน หาทางออกร่วมกัน เพื่อพัฒนาพัทลุงบ้านเรา

แล้วจะนำมาคุยให้ฟังความคืบหน้าในโอกสต่อไป

ขอบคุณอาจารย์ โสภณที่แวะมาเยี่ยมวันสงกรานต์

มีสุข มีสุขครับท่าน

เขียนเมื่อ 

  • สวัสดีจ้ะท่านวอญ่า
  • คุณมะเดื่อมีดอกฟักทองมาอวดจ้ะ

สวัสดีคุณยาย

สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง ในความไม่สำเร็จก็เป็นบทเรียน เป็นความงามให้เห็นถ้ามองอย่างลึก

ขอบคุณมะเดื่อ ที่นำดอกฟักทองมาให้ ยอดฟักทองแกงส้มกับกุ้งแชบ้วยก็อร่อยน่ะท่าน

เขียนเมื่อ 

ท่านวอญ่า

มาเชียร์อีก  4 คนในครอบครัวน้องท้องฟ้าจ้า 

 

สวัสดีครับ น้องท้องฟ้า 21 -22 เมษ. วันนี้ จัดประกวดนวัติกรรมและCQI ของโรงพยาบาล หัวหน้ามอบหมายให้รันเวทีและถอดบทเรียน เหนื่อยมากๆเลย

ขอบคุณที่เข้ามาเชียร์ มาให้กำลังใจ ทำให้หายเหนื่อย

เขียนเมื่อ 

                                  ***   ขอให้เมืองลุง  พัฒนายิ่งๆขึ้น....  ตามจุดมุ่งหวังนะคะ  ***

                                                             

สวัสดีครับคุณ พอลลี่

ปีนี้ภาคใต้โนหนัก ผมเองก็เกือบหมดตัว ดีแต่ว่ายังมีบ้านอยู่ มีงานทำ

ถึงกระนั้นเราก็ยังคิดถึงคนอื่นอยู่ และคิดอยากให้บ่านเมืองของเราน่าอยู่โดยเริ่มจาก ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด หากฝันเป็นจริง