ความรุนแรง

KUMPEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พันธุ์

เมื่อไทยถึงเวลา แก้ปัญหาไทย

ใยรัฐยังนิ่งประวิงเวลานอน

ถามรู้ราก ปัญหา และเชื่อเข้าใจแน่นอน

เดินผ่านหลาย หลายคน ตอบกันสลอน

พวกนักการเมือง เกลือกกลั้วบน สันดอน

แล้วกล่อนกัด เมือง ผลประโยชน์กันสลอน

ประชาชนร้องวอนหยุดทำ

ประชาธิปไตยแห่งไทยรัฐไร้ค่า

ประชาธิปไตยมิสอนว่าให้ใครเป็นใหญ่

ประชาธิไตยสอนว่าต้องเคารพ และเกรงใจ

หรือต้องเปลี่ยน ระบอบ ประชาธิปไตย เป็น ระบอบ อะไร ดี?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนอาสาความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • ประชาธิปไตยดีแล้วค่ะ
  • แต่เราต้องช่วยกันปลูกฝังความคิดดีให้เด็ก
  • แม้ใช้เวลานาน......
เขียนเมื่อ 

ครับอาจารย์ วันนี้แบบอย่างที่เราต้องเรา เริ่มหายครับ เพราะบางครั้งสังคมปฐมภูมิ ไม่ได้เริ่มสอนเด็ก ทำให้สังคมกลายเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างเสียแล้วครับอาจารย์ คารวะ

ด้วยเชื่อมั่นและศรัทธา เขาต้องกลับคืนมาอย่างแน่นอน โดยการการนำใจตัวเองกลับมาก่อน

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.วอญ่า แต่ เมื่อวานอ่านข่าว นักเรียนฆ่าตัวตายประชดระบการศึกษาไทยอีกแล้ว??????