สาส์นจากภาคประชาชนไทยถึงประชาชนพม่า สังคมไทยและสังคมโลก

วันนี้สิ่งที่เราต้องบอกต่อให้แก่ประชาชนพม่าได้รับรู้ก็คือ การต่อสู้ของพวกเขาไม่เคยโดดเดี่ยว วันนี้การต่อสู้ของพวกเขาก็คือการต่อสู้ของพวกเรา การต่อสู้ของประชาชนพม่าคือการต่อสู้ของประชาชนทั้งโลก

สาส์นจากภาคประชาชนไทยถึงประชาชนพม่า สังคมไทยและสังคมโลก
เนื่องในโอกาสรำลึก 18 ปีเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า 8888

 การต่อสู้ของประชาชนทุกครั้งมักจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเสมอ แม้จะมากบ้างน้อยบ้าง หลายครั้งที่การต่อสู้ของประชาชนจบลงด้วยชัยชนะ ทั้งชัยชนะที่ยืนยาว และชัยชนะเพียงชั่วคราว หลายครั้งที่การต่อสู้ของประชาชนจบลงด้วยความสูญเสีย แต่นั่นใช่ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ของประชาชนแต่อย่างใด การต่อสู้ในครั้งนั้นๆมันจะถูกจดจำเป็นประวัติศาสตร์ของประชาชน และบอกเล่าต่อๆ กันไป เพื่อรอวันที่ประชาชนจะกลายเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง
 เหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนพม่าเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1988 หรือเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ที่เรียกกันในชื่อของเหตุการณ์ 8-8-88 ก็เป็นเช่นนั้น วันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนในระดับโลก เป็นประวัติศาสตร์ที่ประชาชนบอกเล่าสืบต่อๆกันไป จากมุมโลกหนึ่งที่มืดมิดเพราะอำนาจเผด็จการทหาร ส่งผ่านไปยังทุกส่วนของโลก เรื่องราวเหล่านี้ได้แพร่กระจายออกไป เพื่อตอกย้ำสัจธรรมที่ว่า การต่อสู้ของประชาชนไม่เคยโดดเดี่ยว และต่อให้จะมีอำนาจหรืออาวุธร้ายแรงเพียงใด ก็ไม่อาจปิดกั้นความจริงที่ถูกพูดโดยประชาชนได้ เหตุการณ์ 8888 ได้ทำหน้าที่นั้นอย่างสมบูรณ์ในห้วงเวลา 18 ปีที่ผ่านมา
 เหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนพม่าเมื่อ 18 ปีที่แล้ว ได้พลิกโฉมประวัติศาสตร์สมัยใหม่ จากการชุมนุมประท้วงรัฐบาลในประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกปกครองโดยเผด็จการทหารมาหลายทศวรรษ ได้กลับกลายมาเป็นข่าวใหญ่ที่กล่าวถึงการลุกขึ้นสู้อย่างเข้มแข็งและกล้าหาญของประชาชนพม่า ทุกขวบปีที่ผ่านไปเรื่องราวเล่านี้ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น รัฐบาลเผด็จการทหารที่ทำร้ายประชาชน กดขี่ประชาชนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็ไม่อาจจะปกปิดความจริงในเรื่องนี้ได้ การต่อสู้ของประชาชนถูกยกระดับให้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญในเวทีระหว่างประเทศ ทำให้องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในระดับโลกดังเช่น องค์การสหประชาชาติจะต้องพูดถึง และหยิบยกให้กลายเป็นหัวข้อที่จะต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง รวมถึงจะมีการผลักดันให้ประเด็นดังกล่าวไปสู่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ นอกจากนี้แล้ว ยังส่งผลให้กลุ่มประเทศอาเซียนที่ยืนยันอย่างแข็งขันต่อนโยบายไม่แทรกแซงเรื่องภายในของประเทศสมาชิก ต้องแสดงท่าทีอึดอัดใจต่อเผด็จการทหารพม่า
สิ่งต่างๆ เหล่านี้มิใช่เรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้น มิใช่เรื่องที่ใครสักคนหยิบขึ้นมาพูดแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่มันเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนพม่า เมื่อ 18 ปีที่แล้ว และยังยืนหยัดต่อสู้มาจนกระทั่งทุกวันนี้
 “การต่อสู้ของประชาชนไม่เคยสูญเปล่า” และเหตุการณ์ 8888 ได้กลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด เพราะวันนี้การต่อสู้ของพวกเขาได้ขยายตัวเป็นการต่อสู้ของกลุ่มประชาชนในแทบทุกพื้นที่ของโลก มีกลุ่มรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในพม่า เกิดขึ้นในหลายประเทศ การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนครั้งใหญ่ๆแทบทุกครั้ง เรื่องประชาธิปไตยในพม่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเสมอ
 วันนี้สิ่งที่เราต้องบอกต่อให้แก่ประชาชนพม่าได้รับรู้ก็คือ การต่อสู้ของพวกเขาไม่เคยโดดเดี่ยว วันนี้การต่อสู้ของพวกเขาก็คือการต่อสู้ของพวกเรา การต่อสู้ของประชาชนพม่าคือการต่อสู้ของประชาชนทั้งโลก
 วันนี้สิ่งที่เราต้องร่วมกันทำต่อไป คือ ยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่ประชาชนพม่าทุกคนมีสิทธิ มีเสรีภาพ และมีส่วนในการสร้างอนาคตของตนเอง
เราจะร่วมสร้างประชาธิปไตยที่จะทำให้ประชาชนพม่ามีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เหมือนดั่งผู้ที่ต่อสู้เมื่อ 18 ปีที่แล้ว และผู้ที่ต่อสู้เรื่อยมาได้ลงมือทำ
 เราจะรำลึกถึงพวกเขาเหล่านั้นที่จากพวกเราไป ด้วยการทำความฝันของพวกเขาให้เป็นความจริง
 ขอคารวะแด่นักสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนผู้จากไป แด่จิตวิญญาณของเหตุการณ์ 8888

กลุ่มนักกิจกรรมประชาธิปไตยไร้พรมแดน
8 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน democracy without borders

คำสำคัญ (Tags)#ประชาธิปไตยไร้พรมแดน

หมายเลขบันทึก: 43461, เขียน: 08 Aug 2006 @ 18:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เอาใจช่วยทั้งคนพม่าและคนทำงานเพื่อพม่า