แถลงการณ์จากนักกิจกรรมไทยในโอกาส 18 ปี 8888

ปีที่ 18 ของการต่อสู้ของประชาชนพม่าในปีนี้จะไม่มีคำร้องขอใดๆ จากภาคประชาชนไทยต่อรัฐบาลทั้งสองประเทศในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยในพม่า เพราะไม่มีความคาดหวังใดที่รัฐบาลจะกระทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

แถลงการณ์จากนักกิจกรรมไทย

18 ปี 8888 การต่อสู้ของประชาชนยังไม่สิ้นสุด เราจะมุ่งสู่การสร้างประชาธิปไตยในพม่า


เหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนพม่า เมื่อ 8 สิงหาคม 1988 เป็นปรากฎการณ์ที่สะท้อนสัจธรรมที่กล่าวว่า "ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้" ประชาชนพม่าที่ตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของอำนาจเผด็จการทหารพม่ามาหลายทศวรรษ ได้ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เรียกร้องชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วโลกรวมถึงในสังคมไทยก็เคยเรียกร้องเช่นเดียวกัน ธาตุแท้แห่งเผด็จการผู้ใฝ่ในอำนาจย่อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้รักษาอำนาจของตนไว้ เหตุการณ์การต่อสู้ในครั้งนั้นจึงนำไปสู่การปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้าย และเป็นเสมือนดั่งแผลเป็นของประวัติศาสตร์โลกที่ยังติดตรึงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

18 ปีที่ผ่านมาการต่อสู้ของประชาชนพม่าหาได้จบลงด้วยการปราบปรามอย่างรุนแรง หรือการปฏิเสธการเลือกตั้งโดยเผด็จการทหารไม่ การต่อสู้ของประชาชนพม่ายังคงดำเนินต่อไปในทุกวิถีทาง แม้การต่อสู้ของประชาชนพม่าในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาจะถูกปราบปรามโดยเผด็จการทหาร นักกิจกรรมชาวพม่าจำนวนมากจะถูกจับกุมคุมขังเป็นจำนวนมาก ครอบครัวของประชาชนพม่าไม่น้อยที่ต้องพลัดพรากจากคนที่ตนเองรัก ต้องพลัดถิ่นที่อยู่อาศัยในบ้านเกิด แต่การต่อสู้เหล่านั้นกลับแพร่ขยายออกไปสู่พื้นที่ต่างๆของโลก ส่งต่อการต่อสู้จากคนหนึ่งไปยังคนอีกจำนวนมาก จากประชาชนสู่ประชาชน เพื่อส่งต่อคบเพลิงแห่งจิตวิญญาณ 8888 เพื่อจะนำกลับมาขับไล่ความมืดมิดให้หายไปจากประเทศพม่า

ในทางกลับกันเรากลับมองไม่เห็นความจริงใจ หรือความกระตือรือร้นใดๆ ที่จะมุ่งไปสู่การสร้างประชาธิปไตยในพม่าจากรัฐบาลต่างๆเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นเสมือนประเทศเพื่อนบ้านที่มีบทบาทสำคัญต่อการต่อสู้ของประชาชนพม่า เราเห็นแต่เพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มักจะถูกเอ่ยในนามของผลประโยชน์ของชาติอยู่เสมอเมื่อถูกทวงถามจากภาคประชาชนเรื่องประชาธิปไตยในพม่า การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนก็ถูกบิดเบือนให้กลายเป็นการเมืองของผู้นำและเป็นเพียงเครื่องมือการต่อรองทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพียงเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประเด็นพม่าที่ผ่านมานั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนในการต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้นำประเทศ

ปีที่ 18 ของการต่อสู้ของประชาชนพม่าในปีนี้จะไม่มีคำร้องขอใดๆ จากภาคประชาชนไทยต่อรัฐบาลทั้งสองประเทศในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยในพม่า เพราะไม่มีความคาดหวังใดที่รัฐบาลจะกระทำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน นอกจากผลประโยชน์ทางธุรกิจของคนบางกลุ่มเท่านั้น แต่เราจะขอส่งพลังใจและเจตนารมณ์ไปยังประชาชนพม่า รวมทั้งขอเรียกร้องต่อสังคมไทยและต่อประชาคมโลก ดังนี้

  • เราขอส่งกำลังใจและยืนยันเจตนารมณ์ว่า การต่อสู้ของประชาชนพม่าเมื่อ 18 ปีที่แล้วไม่สูญเปล่า เราจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนพม่าเพื่อสร้างประชาธิปไตยในพม่าร่วมกัน และขอให้ประชาชนอย่าท้อแท้ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย เราจะก้าวไปร่วมกัน
  • เราขอเรียกร้องให้ประชาชนไทย สังคมไทยและประชาคมโลก ร่วมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนพม่า และร่วมกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยในพม่าที่มาจากการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนพม่าอย่างแท้จริง
  • เราขอเรียกร้องให้สังคมไทยและประชาคมโลก ผลักดันให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองในพม่าทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
  • เราขอเรียกร้องให้สังคมไทยและประชาคมโลกจับตาและผลักดันให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่ายุติลง เพื่อสันติภาพและความสงบสุขจะเกิดขึ้นในพม่า


ด้วยจิตคารวะต่อการต่อสู้ของประชาชนและจิตวิญญาณ 8888

กลุ่มนักกิจกรรมประชาธิปไตยไร้พรมแดน

8 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน democracy without borders

คำสำคัญ (Tags)#18ปีเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า#นักกิจกรรมไทย#ประชาธิปไตยไร้พรมแดน

หมายเลขบันทึก: 43458, เขียน: 08 Aug 2006 @ 17:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)