มาตรฐานการศึกษาของชาติ

ประยอม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตรฐานการศึกษา

อุดมการสำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรุ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางประยอม หิรัญประภา คบ. 35.4.1ความเห็น (15)

ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 

เข้ามาหาด้วยความรักอยากออกความคิดเห็นเรื่องมาตรฐานการศึกษาด้วยนะ ชอบและเห็นด้วยกับการที่บอกว่า การศึกษาต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลา

 เห็นด้วย

               ณิชนันทน์   ประสิทศักดิ์

วิไลวรรณ วิไลลักษณ์
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 

เข้ามาทักทายด้วยนะจ้ะเหงาและคิดถึงมาก

อยากบอกว่ารักนะเด็กโง่

บัวทอง งามวงษ์
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาทักทายนะคะ คิดถึงเสมอนะ

จารุณี ใจใส
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
อยากแวะมาบอกว่ารักและเป็นห่วงเสมอเลยแวะมาเยี่ยม
ลำดวน จะโรจร
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนตามประสาคนรู้จักนะจ้ะ
บังอร คบ.35.4.1
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
เข้าแวะด้วยความรักนะคะ อยากบอกว่ารัก
อุบลวรรณ สดชื่น
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทาย สบายดีนะคะ

พรทิพย์ ศรีจันทร์
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมเยียน รักและคิดถึงนะคะ
สมจิต รอยแก้ว
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 

อยากมาบอกว่ารักเท่านั้นแหละ

 

 

วริศรา นันทกุล
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
แวะมาทักทายด้วยความรักและคิดถึงอย่างมากเลย
สุภาพ ผ่องใส
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
แวะมาหาและอยากบอกว่าอยากเห็นหน้านะจะ
ขวัญฤทัย ไชยราช
IP: xxx.157.144.47
เขียนเมื่อ 
แวะเข้ามาทักทายอยากบอกว่าคิดถึงนะ
บุญทิว บานที
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 
อยากบอกว่าคิดถึงเลยเข้ามาเยี่ยม
,มนฤดี คำกันหา
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

รักและคิดถึงเสมอนะ

จีราภัทร มุลเมือง
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 
เข้ามาเยี่ยมนะคะ